Poručite brvnaru po Vašoj meri i želji

Brvnara montašna kuća od drveta

Brvnare  su drvene kuće izrađene od stabala – brvana ili tesanih talpi. Upitanju je jedan od najstarijih tipova građevine, koji u funkciji stambenih i ekonomskih zgrada, zadovoljava svakodnevne ljudske potrebe u različitim kulturama i epohama. Imaju epitet najlepših, a obezbeđuju udobnost, toplotu i jedinstvenost.

U planinskim predelima Balkanskog poluostrva brvnare se javljaju u različitim varijantama i pod različitim lokalnim nazivima - brvnjača, osaćanka, talpara, talpinjača.

Za izgradnju brvnara potrebno je nekoliko puta manje energije u odnosu na konvencionalnu gradnju, a drvo kao dar prirode u skladu je sa principima održivog razvoja. Koriste se četinari – smrča, jela ili bor. obrada se vrši mašinskim putem, čime se dobija savršen oblik, a nakon sušenja i skupljanja, brvnara ostaje savršeno sklopljena i izolovana.  Prečnik oblica keće se između 180 i 400mm u zavisnosti od namene objekta i uslova lokacije izgradnje.

Izgradnja brvnara spada u suvu gradnju, pa je nakon izgradnje moguće odmah stanovati u njima. Kuće od drveta su veoma otporne na sve vrste potresa, a zahvaljujući pravilnoj pripremi drveta one imaju visoku otpornost na požare. Uz pravilno održavanje, brvnare mogu da traju mnogo godina, a najstarije u svetu stare su više od 800 godina.

Prednosti brvnara u odnosu na uobičajeno građene kuće:

– Niža cena izgradnje
– Odlična termička i akustična izolovanost i prijatni uslovi za život
– Veća otpornost i sigurnost na statičke i dinamičke uticaje u odnosu na konvencionalno građene kuće
– Manji troškovi održavanja tokom eksploatacije
– Izgradnja tokom cele godine
– Kraće vreme od početka izgradnje do useljenja
– Pozitivan uticaj na klimu
– Daleko manje energije za grejanje i hlađenje

Šta nudimo:

– Pažljiv pristup vašim potrebama
– Profesionalnu organizaciju i praćenje izgradnje
– Korišćenje vrhunskih materijala
– Najbolji odnos cena/kvalitet
– Upotrebu savremenih ekoloških materijala
– Mogućnost izgradnje u fazama ili “ključ u ruke”
– Projektnu dokumentaciju